Planforslag og planendring

Send inn planforslag eller planendring

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige.

Hvis det er mye som er uklart før du starter arbeidet med en reguleringsplan, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du bestiller oppstartsmøtet. Bestill planforhåndskonferanse.

  1. Bestill oppstartsmøte
  2. Utarbeid eventuelt planprogram
  3. Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet
  4. Utarbeid planforslaget
  5. Forbered planforslaget til politisk behandling