Kilder og ressurser for oppstartsmøte

For å bestille oppstartsmøte, må du ha ferdig en stedsanalyse og skisser av hovedgrep og prinsippsnitt. I tillegg må du sette deg godt inn i gjeldende planer og føringer før du leverer bestillingen av oppstartsmøtet.

Her følger en liste over kilder som er nyttig for deg å sette deg inn i: