Bestill planforhåndskonferanse

Når du skal sette i gang et reguleringsplanarbeid, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du bestiller oppstartsmøtet.

Når kan du bestille planforhåndskonferanse?

Forslagsstillere og fagkyndige kan bestille planforhåndskonferanse hvis det er behov for:

En planforhåndskonferanse er en overordnet forventningsavklaring. Den skal ikke forveksles med en område- og prosessavklaring som blir gjort i forkant av et oppstartsmøte for et formelt reguleringsplanarbeid.

Hvem kan bestille planforhåndskonferanse?

Forslagsstillere og fagkyndige kan bestille planforhåndskonferanse. Som regel er det den fagkyndige/konsulenten som utarbeider reguleringsforslaget og bestiller oppstartsmøte, som også bestiller planforhåndskonferansen.

Du kan også bestille en planforhåndskonferanse om du er forslagsstiller. En forslagsstiller er et norsk eller utenlandsk firma, en offentlig virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker å gjennomføre prosjektet.

Hva koster en plankonferanse?

Planforhåndskonferansen vil bli gebyrbelagt etter gebyrforskriften. Gebyret vil bli beregnet etter medgått tid. Det vil si at det beløpet du blir fakturert for vil gjenspeile den tiden som har gått med til å behandle planforhåndskonferansen din.

Beregning og fakturering av gebyret vil skje når referatet fra planforhåndskonferansen er journalført.

Før du bestiller planforhåndskonferanse

For å få noe ut av planforhåndskonferansen, er det viktig at du setter deg godt inn i de reguleringene og føringene som gjelder for området du vil regulere.

Bestill planforhåndskonferanse

Planforhåndskonferansen er for deg som skal starte på et reguleringsplanarbeid.

Hvis du skal bygge, rive eller endre noe, bruk løsningen for forhåndskonferanse i byggesaker.

Bestille planforhåndskonferanse (logg inn)

Har du allerede begynt på et utkast? Du finner utkastet i Søknad og skjema.

Etter at du har bestilt planforhåndskonferanse

Når du har sendt inn bestillingsskjemaet om planforhåndskonferanse, tar det opp til fire uker å få svar. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for planforhåndskonferansen. Både forslagsstilleren og fagkyndig kan delta på planforhåndskonferansen.