Bestill oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med oss. I oppstartsmøtet går vi gjennom overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Hvem kan bestille oppstartsmøte?

Du må være fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid for å bestille et oppstartsmøte.

Før du bestiller oppstartsmøte

For at vi skal forberede oss best mulig til oppstartsmøtet, må bestillingen blant annet inneholde en god beskrivelse av forslaget, en enkel stedsanalyse og skisser av hovedgrepene i planforslaget. Du må også ta stilling til hvordan forslaget ditt vil påvirkes av de overordnede planene, føringene og reguleringer som allerede gjelder for området, lokale forhold med mer.

Mulighet for planforhåndskonferanse

I noen tilfeller kan kommuneplanens føringer være uklare. Enten når det gjelder formål eller krav til felles planlegging. Da kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før oppstartsmøtet. Les mer om planforhåndskonferanse

Bestill oppstartsmøte

Du må logge inn med ID-porten for å komme til bestillingsløsningen. Det du fyller inn i bestillingen, blir lagret som utkast fram til du sender den inn.

Skal utkastet og bestillingen være tilgjengelig for andre i firmaet ditt?

Da må du velge å representere firmaet etter at du har logget inn.

Dette kan du gjøre hvis du har rollen «kommunale tjenester» for firmaet i Altinn. Daglig leder har denne rollen, og kan delegere den videre. Les mer om roller i Altinn

Bestill oppstartsmøte (logg inn)

Har du allerede begynt på et utkast?

Etter at du har bestilt oppstartsmøte

  • Når du har sendt inn bestillingsskjemaet om oppstartsmøte, tar det vanligvis åtte uker å få svar. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for møtet.
  • Vi sender deg Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring og stedsanalyse omtrent en uke før oppstartsmøtet. Både forslagsstilleren og fagkyndig kan delta.
  • Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener at bestillingen av oppstartsmøtet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle saken din.

Du kan følge med på saken i Saksinnsyn. Der kan du velge å abonnere på saken din. Når du har fått tildelt en saksbehandler, kan du også kontakte han/henne direkte.