Tilbud til syn- og hørselshemmede

Endringer i tilbudet til syn- og hørselshemmede

Rådgivningskontoret for syn og har satt i gang ulike tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre drift. Helsesykepleier for døve har hjemmekontor og skal i størst mulig grad ha kontakt med brukere og samarbeidspartnere via digitale kanaler. Tegnspråklig babykafe og besøk på helsestasjoner, barnehager og skoler er avlyst inntil videre.