Gravtyper

Her er en oversikt over ulike gravtyper som finnes i Oslo.

Minnelunder

En minnelund er et gravfelt uten gravminner. Alle Osloborgere kan fritt velge mellom alle navnede og anonyme minnelunder i hele Oslo. Det skal være et vakkert og velholdt minnested, uavhengig av hvor ofte de etterlatte har anledning til å besøke graven. Urnene gravlegges enkeltvis i hver sin grav på samme måte som på vanlig gravfelt. I Oslo finnes det tre varianter av minnelunder.

Anonym minnelund

Dette er et tilbud om en grav uten navn og noe form for forpliktelse eller ansvar i ettertid. Her finnes det kun enkeltgrav med plass til en urne. Det er satt opp et felles minnesmerke uten navn på de som er gravlagt. Graven kan ikke leies, det vil si festes, etter at fredningstiden på 20 år utløper. Fordi graven er anonym kan de etterlatte ikke være tilstede ved gravleggingen.

Her ligger de anonyme minnelundene:

Barneminnelund

En barneminnelund er en minnelund for dødfødte barn og spedbarn. Minnelunden er markert med en skulptur og enkel beplantning. Det er ikke anledning til å oppføre navn på de gravlagte. Ved gravlegging gis de etterlatte anledning til å være til stede.

Barneminnelund finnes på følgende gravplasser:

Navnet minnelund

I navnede minnelunder er navnene til de gravlagte samlet på et eller flere fellesminnesmerker. Minnesmerket blir et felles minnested for mange. Det betyr at det er begrenset adgang til individuelle uttrykk.

Navnede minnelunder er tilrettelagt for pynting med blomsterbuketter og lys. De ansatte på gravplassene rydder jevnlig, slik at det alltid skal være vakkert og velholdt ved minnesmerket.

Hver grav har kun plass til en urne. I forbindelse ved gravleggingen er det anledning til å reservere plass for ytterligere én navneplate tiltenkt fremtidig gravlegging. For reservering av plass for navneplate betales en årlig avgift.

Priser for feste, navnet minnelund og andre tjenester.

Navnet minnelund finnes på følgende gravplasser:

Les mer om anonym og navnet minnelund på gravplassveileder.no

Ordinær urnegrav med selvvalgt gravminne

Oslo tilbyr ordinære urnegraver i flere størrelser. Det finnes graver med plasser til to, fire eller seks urner. Etter 20 år kan den leies/festes videre og brukes i flere generasjoner.

Størrelsen på graven definerer størrelsen på gravminnet. Det er derfor viktig å tenke over hvordan graven skal brukes i fremtiden. Hvem skal gravlegges i graven, er det kun en person eller to livsledsagere. Kanskje det er ønsker om en generasjonsgrav som kan benyttes av flere medlemmer av samme familie. Noen gravminner egner seg til et navn, andre til flere navn. Valg av skrifttype og størrelse vil også påvirke hvor mye plass det er til inskripsjon og minneord.

Gravansvarlig må selv ordne og dekke kostnader knyttet til anskaffelse, montering og vedlikehold av gravminne og beplantning.

Vil du ha hjelp til å stelle graven?

Skogsfelt

Et skogsfelt er et urnefelt, med stellfrie urnegraver i et naturlig skogsfelt. Ved kremasjon blir avdødes aske lagt i en biologisk nedbrytbar urne og satt ned i jorden.

Området er omgitt av store trær, og skogbunnen består av lyng og bær. For å ivareta uttrykket i skogsfeltet er det visse begrensninger på gravsteiner og dekor.

Gravstein

Hver urnegrav har en ubearbeidet naturstein fra nærområdet, som kan benyttes til navn og minneord. Du kan velge mellom gravering, løse/støpte bokstaver og navneplate. Skriftfargen må være natur, hvit, svart, grønn eller gull, og navneplater skal ikke være større enn 20 x 10 cm.

Gravsteinen kan også erstattes med en annen ubearbeidet naturstein. Det bør da legges vekt på form, farge og størrelse, så den nye steinen i størst mulig grad harmonerer med omgivelsene. Gravsteinen kan maks ha disse dimensjonene: høyde 70 cm, bredde 75 cm dybde 60 cm, vekt 150 kg.

Den nye steinen kan enten graves delvis ned i bakken, eller legges på en singelseng.

Det er du som gravferdsansvarlig som eier og er ansvarlig for gravsteinen, og du må selv bestille og betale for navn og eventuelt minneord. Det samme gjelder om du vil erstatte den oppsatte gravsteinen med en ny gravstein.

Planter, lys og dekorgjenstander

Du kan ikke plante blomster eller sette ned fastmonterte dekorgjenstander på skogsfeltet. Det er heller ikke tillatt å bruke gravlys med åpen flamme, glasslykt eller fakler.

Blomstervaser til snittblomster foran gravminnet må være laget av uknuselig materiale. Vi rydder jevnlig bort visne blomster og løse pyntegjenstander.

Skogsfeltet finnes på Grefsen kirkegård.

Kistegrav

Kistegravlegging tilbys på alle Oslos gravplasser, bortsett fra Bekkelaget, Gamle Aker kirkegård, Ris urnelund og på Vår Frelsers gravlund.

Tilrettelagt kistegrav/retningsbestemt

Oslo kommune har anlagt gravfelt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging på Alfaset gravlund, Gamlebyen gravlund (tildeles ikke nye graver), Høybråten kirkegård (tildeles ikke nye graver) og Klemetsrud kirkegård.

Hvem kan gravlegges hvor?

Finn ut av hvem som kan gravlegges hvor