Gamlebyen gravlund

Gamlebyen gravlund har ca 7000 graver. 200 av gravene er bevaringsverdige. På et lite felt er det samlet sjømannsgraver, hvor Sjømannshjemmet har begravd sine egne. Gravlunden har også en liten minnelund for urnegraver med et fellesmonument. I 1972 ble det anlagt et eget gravfelt for muslimer. Her ligger gravene vendt mot Mekka.

Se kart over gravlunden (PDF 0,6MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.
Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
Besøksadresse:
Ekebergveien 4
0192 OSLO