Klemetsrud kirkegård

Klemetsrud kirkegård ligger i landlige omgivelser ved Maurtuveien i Bydel Søndre Nordstrand, sørøst i Oslo. Kirkegården har et areal på 65 daa, og ble innviet i 1981.

Se kart over kirkegården (PDF, 0,5MB)

Navnet kommer fra gården Klemetsrud, og området var opprinnelig ei jordbruksbygd. Gårder som Grønmo, Mortensrud, Lofsrud, Klemetsrud, Gjersrud, Stensrud, Bjørndal, Slime, Bjørnerud – gårdsnavn som vi i dag stort sett kjenner som stedsnavn eller boligfelt, da de fleste gårdene er borte, eller nedlagt som gårdsbruk.

Her finnes det:

  • Tradisjonelle gravfelt med både kiste- og urnegraver
  • Flere kistegravfelt som er tilrettelagt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging
  • Navnet minnelund med fellesmonument for navnepåføring
  • Barneminnelund – for dødfødte barn og fostre

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Maurtuveien
1291 OSLO