Østre gravlund

Eiendommen Helsfyr på ca 21 daa ble innkjøpt til gravlund i 1892. Gravlunden er utvidet en rekke ganger, særlig i 1920- og 1930 årene. Idag er gravlunden på 140 daa.

På gravlundens minnelund står bronsestatuen "Liggende kvinne" av Ulfert Janssen. I tillegg finnes en egen barneminnelund. I 1912 ble 10,5 daa av gravlunden overlatt til Det Mosaiske Trossamfunn gravlund, nå kalt Helsfyr gravlund.

Se kart over gravlunden (PDF 1MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Tvetenveien 7
0661 OSLO