Alfaset gravlund

Totalt har Alfaset gravlund 9620 graver. Den tyske krigskirkegården ligger her, og det er egne felt for romfolket og for Islams Ahmadiyya. På Alfaset gravlund er det bygget en minnelund kalt «Alfasetparken».

Se kart over gravlunden (PDF)

Les om valg av gravplass

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Nedre Kalbakkvei 99
1081 OSLO