Nordre gravlund

På Nordre gravlund står krigsminnesmerket for kommunistpartiet NKP, utført av Odd Hilt, avduket i 1984. I tillegg finnes det flere krigsgraver her. I 2005 ble det satt opp stativ med steinplater som viser navnet på diakonisser som er gravlagt så tidlig at gravene er blitt slettet.

Parkering

Parkeringsplass ved hovedadkomst, innkjøring ifra Kierschowsgate.

Se kart over gravlunden (PDF, 1MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kierschows gate 10
0462 OSLO