Hvorfor får Oslo beboerparkering?

Hvorfor innfører vi beboerparkering?

Målet med innføring av beboerparkeringsområder er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for de som bor i Oslo. Ordningen skal også redusere arbeidsreiseparkering og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten.

Hva betyr det i praksis å innføre beboerparkering?

Når et område får beboerparkering vil eksisterende gratis offentlig gateparkering avgiftsbelegges. Området skiltes og vi setter ut P-automater. I tillegg plasseres det også ut P-infoskilt som viser vei til nærmeste automat. Andre parkeringsplasser, for eksempel HC-parkering eller avgiftsparkering, blir i hovedsak ikke endret. 

Hvem bestemmer hvor det skal være beboerparkering?

Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i hvilke gater. Generelt følger beboersonene bydelsgrensene. Enkelte bydeler har bestemt at beboerparkering kun skal innføres i gitte områder eller gater.

Mer informasjon om beboerparkering i Oslo