Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 16.03.2017 (PDF 424KB)

Tilleggssakskart nr 4 Vestre Aker bydelsutvalg 16 03 2017 (PDF 115KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 16.03.2017 (PDF 265KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 09.02.2017
38/17
40/17
41/17
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte ved KIWI Slemdal, KIWI Bogstad og KIWI Røa
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17
Forskrift 173/2017 Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Persbråtan og Husebygrenda
47/17
48/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 23.11.2016
49/17
Frognerseteren Hovedrestaurant - Utvidelse av areal
50/17
51/17
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte ved Meny Røa
52/17
53/17
Årsmelding 2016 - Samarbeidsutvalget Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune
54/17
56/17
57/17
58/17
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning av Fornebubanen fra Lysaker til Majorstuen
59/17
Navneendring av Slemdalsveien mellom Borgenveien og Holmenveien, forlengelse til også å omfatte Slemdalsveien 54 B, C og D
61/17
62/17
Høring lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
64/17
65/17
Varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. mars 2017

Tid

klokken 17:00