Sørkedalsveien 150 samt del av 148 forslag til detaljregulering oversendt til politisk behandling