Navneendring av Slemdalsveien mellom Borgenveien og Holmenveien, forlengelse til også å omfatte Slemdalsveien 54 B, C og D