Årsmelding 2016 - Samarbeidsutvalget Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune