Budsjett 2017 - Presisering av budsjettpremisser og startmøte EHS