Bydel Grünerløkka

Velkommen til Bydel Grünerløkka!

Grünerløkka skal være en grønn, mangfoldig og inkluderende bydel for alle, hvor fellesskapet står sterkt, forskjellene er små og det er lett å leve miljøvennlig. Vi er opptatt av å være et inkluderende lokalsamfunn der alle kan føle seg hjemme. Det bor i dag over 61.000 innbyggere i bydelen, noe som ville gjort oss til Norges niende største by, i innbyggertall. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Vi tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vår ambisjon er å skape god livskvalitet for hele befolkningen. Vi legger vekt på innbyggermedvirkning, og tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har. 

Fritid og frivillighet

Finn tilbud, lån utstyr og vær med å bidra.

Kunngjøringer

Kunngjøringer og høringsinnspill.