Til innhold
Bydeler

Bydel Grünerløkka

Velkommen til Bydel Grünerløkka!

Vår visjon er med omtanke for mangfoldet, og vi er opptatt av å være et inkluderende lokalsamfunn der alle kan føle seg hjemme. Det bor i dag over 61.000 innbyggere i bydelen, noe som ville gjort oss til Norges niende største by, i innbyggertall. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Vi tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vår ambisjon er å skape god livskvalitet for hele befolkningen. Vi legger vekt på innbyggermedvirkning, og tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har. 

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Frivillighet

Finn tilbud og vær med å bidra.

Kunngjøringer

Kunngjøringer og høringsinnspill.