Bydel Grünerløkka

Velkommen til Bydel Grünerløkka!

Grünerløkka skal være en grønn, mangfoldig og inkluderende bydel for alle, hvor fellesskapet står sterkt, forskjellene er små og det er lett å leve miljøvennlig. Vi er opptatt av å være et inkluderende lokalsamfunn der alle kan føle seg hjemme. Det bor i dag nesten 64 000 innbyggere i bydelen, noe som ville gjort oss til Norges niende største by i innbyggertall. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Vi tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vår ambisjon er å skape god livskvalitet for hele befolkningen. Vi legger vekt på innbyggermedvirkning, og tjenestene våre skal være tilpasset de behovene du som innbygger har.