Arbeid og aktivitet for deg med uføretrygd

Her finner du informasjon om ulike tilbud om arbeid og aktivitet for deg som mottar uføretrygd, og hvordan du skal komme i kontakt med oss.

Hvilke tilbud finnes?

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet bedrift (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for deg som får uføretrygd. Du jobber i en skjermet bedrift med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling. Dersom du ønsker å prøve deg i ordinært arbeidsliv, får du hjelp til dette så snart du er klar for det.

Bedrifter som tilbyr VTA-plasser i Oslo

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTO)

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for deg som får uføretrygd. Du jobber i en ordinær bedrift med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Arbeidsgiver har ansvaret for at det oppnevnes en fadder for den deg i bedriften. I tillegg må arbeidsgiver kunne tilby deg et individuelt tilpasset opplegg etter dine forutsetninger og med nødvendig oppfølging. Arbeidsgiver er forpliktet til å rapportere etter nærmere avtale (minst en gang i året) til NAV. Rapporten skal inneholde dokumentasjon om din utvikling i arbeidsforholdet og hvilke tilpasninger som er gjort for å øke ditt mestringsnivå.

Varig tilrettelagt arbeid i bydel Grünerløkka (VTO)

Varig tilrettelagt arbeid i bydel Grünerløkka er et tilbud for deg som får uføretrygd og bor i bydel Grünerløkka. Oslo kommune har som mål at personer med varig nedsatt arbeidsevne får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.

Når du jobber sammen med oss blir du ansatt på en arbeidsplass som tilbyr service og bistand til forskjellige tjenester i bydelen. Du vil jobbe med oppgaver som er nyttig og viktige for bydelen.
Vi samarbeider med deg om hva slags arbeidsoppgaver som passer nettopp deg. Samarbeidet kan også handle om opplæring og trening på jobbrelaterte ferdigheter.

Arbeidsoppgaver som finnes i dag, er praktiske oppgaver innen områdene:

  • Kjøkken og matlaging
  • Lager og varemottak
  • Ha ansvar for trivsel og gjennomføring av aktivitetsgrupper sammen med andre
  • Jobb ved et lavterskeltilbud som besøksvert
  • Orden og enkle vaktmesteroppgaver på bydelens tjenestesteder

Ved å jobbe i Bydel Grünerløkka vil du bidra til å skape gode dager for innbyggerne i bydelen.

Ta gjerne kontakt med Herbert eller Harald for en prat om dette kan være noe for deg (kontaktinfo nederst på siden).

Oppfølgingstjenesten

Bydelens OT-kontakt (organisert under NAV Grünerløkka) kan kontaktes ved spm. om overgangen fra videregående skole til varig tilrettelagt arbeid (VTA / VTO).

Folkehøyskole

Dette er tilbud som kan vurderes for deg trenger opplæring i daglige aktiviteter, og ønsker å følge et tilrettelagt tilbud på en folkehøyskole.

Tilpasset opplæring og lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

Hvordan ta kontakt?

Bydel Grünerløkkas kontaktpersoner

NAV Grünerløkkas kontaktpersoner

  • Ungdom under 18 år: Oda Mari Skaanes (OT-kontakt) telefon: 96 01 38 23
  • Ungdom under 30 år: Anders Gustavsen telefon: 95 55 63 67
  • Personer over 30 år: Hanna Flaat-Damslora telefon: 92 01 54 03

NB: Om du ikke kommer i kontakt kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33 eller Oslo Kommune på telefon 21 80 21 80.