Lærebedrift

Rettigheter og krav til lærebedrifter

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Informasjon om rettigheter og krav til lærebedrifter, Opplæringskontorets oppgaver, og kontaktinformasjon til Avdeling for fagopplæring.

Lærebedriftens oppgaver

 • Lage en plan for opplæring med utgangspunkt i læreplanen for faget.
  Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres. Last ned skjema for intern plan for opplæring (ODT 0,2 MB).
 • Tilby lærlingen et godt arbeids- og læremiljø.
 • Gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår. Disse skal dokumenteres.
  Last ned skjema for halvårlig vurderingssamtaler (PDF 0,08 MB)
 • Jevnlig vurdere resultatet av opplæringen.
 • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten.
 • Melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven.
 • Ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen.

Opplæringskontorets oppgaver

 • Følge med på opplæringen, og bidra til at den blir best mulig.
 • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøven.

Når lærlingen ikke har forventet utvikling

 • Har bedriften gitt opplæringen/arbeidstrening i henhold til læreplanen i faget?
 • Har lærlingen gjort et riktig yrkesvalg?
 • Gis lærlingen mulighet til medvirkning og til å nå målene i læreplanen?
 • Har lærlingen behov for bedre tilrettelegging av opplæringen?
 • Trenger lærlingen lenger tid enn normert læretid for å oppnå full kompetanse i faget?

Avtal et møte mellom bedrift og lærling hvor man går gjennom dette. Lærlingen må veiledes i henhold til de oppgavene hun/han strever med.

Tilpasset opplæring og lærekandidatordningen

Opplæringsloven §4-1 definerer hvem som er lærekandidat. De fleste av de som søker seg ut som lærekandidat har hatt en individuell plan for sin opplæring fra ungdomsskolen og videregående skole. Målet er å mestre arbeidsoppgaver i en bedrift hvor kravet ikke er fag-/svennebrev, og få arbeid etter at kompetanseprøven er bestått.  Målene er blant annet å gi økt mestring i opplæringssituasjonen, oppnå en så høy kompetanse som mulig, bli kvalifisert for arbeidslivet og legge grunnlag for videre vekst både faglig og personlig.

Her finner du skjemaer for lærekontrakt og opplæringskontrakt.

Bli godkjent lærebedrift

Les om hvordan bedriften kan bli godkjent lærebedrift.

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Konstituert avdelingsdirektør

Jan Tvedt
E-post:

Nestleder - Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Spesialkonsulent II

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Informasjonsmedarbeider

Ole Kristian Grønneng
Mobil: 944 97 901
E-post: