Oppfølgingstjenesten i Oslo

Hvem kan få hjelp av oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Vi hjelper deg gjerne dersom du

  • ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig og heller ikke har fast arbeid
  • vil ha informasjon om rettighetene dine

Våre tjenester

Vi kan hjelpe deg med arbeid, kurs eller skoleplass. Vi har også egne skoletilbud.