Skoletilbud fra Oppfølgingstjenesten

Vi tilbyr skoleplasser med spesiell oppfølging for elever som ikke har opplæringstilbud. Eleven kan bli utplassert i bedrift.

Disse skolene tilbyr følgende fag

Kuben

Egne klasser ved OT-tiltaket:

 • Helse- og oppvekstfag (HO)
 • Bygg- og anleggsteknikk (BA)

Ordinære klasser, med oppfølging fra OT-tiltaket

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Teknikk og industriell produksjon

I disse tilbudene kan du fullføre et Vg1. Det er mulig hvis du starter tidlig nok i skoleåret, kommer fra samme linje eller har annen bakgrunn i faget, har lite fravær og arbeider med fagene.

Fellesfag med arbeidspraksis

Kuben har et tilbud med oppstart ca. 1. november. Her arbeider elevene med ulike yrkesretninger og med fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Disse fagene kan elevene fullføre på Vg1-nivå. Denne gruppen vil egne seg for elever som trenger å finne ut hva de vil, ønsker noe praksis og også vil styrke eller fullføre fellesfagene.

I alle klasser legger vi vekt på å jobbe med de ferdighetene som skal til for å klare skole og yrkesliv, og vi ønsker så langt som mulig at elevene får prøve seg i praksis ute i arbeidslivet. I løpet av året skal elevene lage en plan for veien videre til det yrket de sikter mot.

Hellerud

 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon

Bjørnholt

Det er kun én OT-ordning uavhengig av hvilken studieretning man tar. Dette betyr at OT-elevene ikke har felles undervisning, men individuelle timeplaner.

Etterstad

 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel

Persbråten

 • Idrettsfag/friluftsliv
 • Studiekompetanse etter 23/5-regelen

Vi har 15 plasser, og hver enkelt elev vil være med på å utarbeide sin egen timeplan. Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi vil sammen med deg lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Du vil, i tett samarbeid med kontaktlæreren din, jobbe etter den planen dere har laget sammen. Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

Vi ønsker at du skal få et individuelt tilpasset løp, slik at du når målene du har satt deg. Du kan for eksempel ha som mål å fullføre alle fag i studieretningen du har valgt, eller å fullføre enkeltfag kombinert med arbeidspraksis noen dager i uka.

Dersom du er interessert i OT-tilbudet vil vi invitere deg til en samtale for å bli bedre kjent med deg og dine behov.

Valle Hovin

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Studiekompetanse etter 23/5-regelen

Vi tilbyr alle fag på Vg1 ST, med mulighet til å velge spansk som fremmedspråk. Unntaksvis klarer vi å få plass til elever i ordinære grupper i tysk eller fransk om det lar seg gjøre på timeplanen. Siden skolen har et stort fokus på idrett har elevene mulighet til å velge 5 timer breddeidrett (unntaksvis toppidrett) på Vg1.

Undervisningen foregår i skjermede omgivelser og tar utgangspunkt i en større basisgruppe med to lærere i de fleste fag. Skolens lokaler med mange grupperom åpner for arbeid i mindre grupper eller individuelt for elever som ønsker det.

Elever kan ta alle fag, eller noen fag på Vg1, avhengig av behovet for tilpasning. Hovedmålsettingen er å spore elever videre til Vg2 studiespesialisering eller til å fullføre fag fra Vg1 som inngår i 23/5-regelen ("six-pack").

Vi har 15 plasser til elever som ønsker å ta fag som inngår i 23/5-regelen. Fagene elevene har mulighet til å ta i denne klassen er Vg2 og Vg3 norsk, historie (5t), og matematikk 2P, samt et tilbud om kroppsøving da skolen har fokus på idrett i alle sine tilbud.

Innenfor disse klassene og fagene er det mulig å skreddersy ulike løsninger tilpasset den enkelte elevs behov. Det er viktig for elevens motivasjon at tilbudet oppleves meningsfylt med tydelige mål for veien videre.

Fundament på Nydalen videregående skole

På Fundament på Nydalen videregående skole har vi et praktisk og yrkesfaglig fokus med dyktige, varme og rause lærere som har bakgrunn fra restaurant og matfag, salg, service og reiseliv, design, håndverk og frisørfag. Vårt fokus er å se fremover til videregående skole og gjøre deg rustet for dette. Dersom du har lyst til å bli bedre kvalifisert kan vi hjelpe deg med dette.

Vi har 15 elevplasser. Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi vil sammen med deg som elev og foresatt lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Du vil, i tett samarbeid med mentoren din jobbe etter den planen dere har laget sammen. Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

Hva får du?

Elevene får oppfølging for å fullføre mest mulig av utdanningsløpet.

Hvem kan søke plass

 • Ungdom som ikke har skoletilbud
 • Elever som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Vil du vite mer om tilbudet?

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med din egen rådgiver for å få vite mer om både Kuben OT og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk sist, eller selv ta kontakt med en av OT-kontaktene.