Til innhold
Bydel Grünerløkka

Politikk og politiske møter

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Illustrasjonsbilde

Er du opptatt av en politisk sak?

Som innbygger i Bydel Grünerløkka har du mulighet til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.