Rask psykisk helsehjelp – Bydel Grünerløkka

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager.

Hvem er tilbudet for?

 • har nyoppståtte lette til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet er også for deg som har begynnende rusproblemer.
 • er folkeregistrert og bosatt i bydelen. Flere bydeler har tilbudet
 • er over 18 år

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud.

Er du i en akutt krise, har alvorlige psykiske lidelser, eller sliter med omfattende rusmisbruk må du henvende deg et annet sted. Ta i så fall kontakt med fastlege for videre oppfølging.

Hva tilbyr vi?

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Du tilbys oppfølging enten ved bruk av assistert selvhjelp og telefonoppfølging, kurs eller grupper. I gjennomsnitt er oppfølgingen på rundt 6 konsultasjoner.

Kurs/grupper

Stressmestringsgruppe

Gruppen går over seks samlinger. Du jobber med oppgaver i assistert selvhjelp mellom samlingene. Gruppesamlingene benyttes til repetisjon og erfaringsdeling.

Assistert selvhjelp

Assistert Selvhjelp er digital selvhjelp rettet mot ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene. Nettkurset er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det kan brukes for seg selv eller som tillegg til veiledning/samtaler. Se hvilke programmer som finnes i Assistert Selvhjelp.

Hvem er vi som jobber her?

Rask psykisk helsehjelp Bydel Grünerløkka drives av et tverrfaglig team bestående av to psykologer, en spesialsykepleier og en klinisk sosionom. Vi har taushetsplikt.

Hvordan ta kontakt?

Du trenger ikke henvisning fra lege. Ring i telefontiden eller ta kontakt på mail for påmelding til kurs/gruppe.

Når du henvender deg til oss, gjør vi en kort kartlegging på telefon der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Vi ønsker at du i forkant har tenkt gjennom hva ditt mål for behandlingen er.

Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Melde interesse for gruppe eller kurs

Du kan melde interesse for gruppe eller kurs ved å sende en e-post til rph@bga.oslo.kommune.no

Ikke skriv sensitive opplysninger. Skriv kun navn, telefonnummer og hvilket kurs du ønsker, så tar vi kontakt med deg.

Samarbeidspartnere

Hvis du er samarbeidspartner kan du ta kontakt på rph@bga.oslo.kommune.no

Kontakt

Telefon
46 95 37 75
Besøksadresse:
Markveien 57
0550 OSLO

Telefontid

26. februar — 3. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
4. mars — 10. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. mars — 17. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag