Rask psykisk helsehjelp – Bydel Grünerløkka

Kontakt

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Telefontid

Uke 20

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 21

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 22

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Om tilbudet

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager.

Tilbudet er for deg som

Sammen jobber vi for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer. 

Er du student, kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud.

Er du i en akutt krise, har alvorlige psykiske lidelser, eller sliter med omfattende rusmisbruk, må du henvende deg et annet sted. 

Akutt hjelp

  • Akutteamet ved Lovisenberg DPS: 24 07 45 00 (kl. 08:00–15:30)
  • Legevakten: 116 117 (døgnåpen)
  • Sosial og ambulant akuttjeneste: 23 48 70 90 (døgnåpen)

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Når du tar kontakt med oss anbefaler vi som første steg i behandlingen at du gjennomfører et internettassistert selvhjelpsprogram med telefonoppfølging. Ved behov for mer hjelp tilbyr vi også kurs eller korttids samtalebehandling. 

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her.

Hvem er vi som jobber her

Rask psykisk helsehjelp Bydel Grünerløkka drives av et tverrfaglig team bestående av to psykologer, en spesialsykepleier og en klinisk sosionom. Vi har alle opplæring og utdanning i kognitiv terapi. Vi har taushetsplikt.

Hvordan ta kontakt? 

Du trenger ikke henvisning fra lege, og kan ringe oss selv.

Når du henvender deg til oss, gjør vi en kort kartlegging på telefon der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg.

Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Telefonnummeret vårt er 46 95 37 75Telefontid tirsdag og torsdag kl. 12:00–14:00.

Andre aktuelle tilbud: