Rask psykisk helsehjelp – Bydel Grünerløkka

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager.

Tilbudet er for deg som

 • har nyoppståtte lette til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet er også for deg som har begynnende rusproblemer.
 • er folkeregistrert og bosatt i bydelen. Flere bydeler har tilbudet
 • er over 18 år

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud.

Er du i en akutt krise, har alvorlige psykiske lidelser, eller sliter med omfattende rusmisbruk må du henvende deg et annet sted. Ta i så fall kontakt med fastlege for videre oppfølging.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi og det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp. Ved tilbud hos oss vil du få tilgang til Assistert selvhjelp som du jobber med på egenhånd hjemmefra. Oppfølgingen vil være telefonisk, eller i gruppe med fysiske samlinger.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her.

Hvem er vi som jobber her

Rask psykisk helsehjelp Bydel Grünerløkka drives av et tverrfaglig team bestående av to psykologer, en spesialsykepleier og en klinisk sosionom. Vi har taushetsplikt.

Hvordan ta kontakt?

Du trenger ikke henvisning fra lege, og kan ringe oss selv.

Når du henvender deg til oss, gjør vi en kort kartlegging på telefon der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Markveien 57
0550 OSLO

Telefontid

6. februar — 12. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
* Rask psykisk helsehjelp har kortere åpningstid grunnet redusert kapasitet.
13. februar — 19. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
20. februar — 26. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag