Rasisme- og diskrimineringsombud Bydel Grünerløkka

Vi skal være en rasismefri og inkluderende bydel. Bydelen har fått et Rasisme- og diskrimineringsombud for å jobbe mot rasisme og diskriminering.

Meld ifra om rasisme og diskriminering

Ta kontakt med Bydel Grünerløkka sitt Rasisme- og diskrimineringsombud om du eller noen du kjenner har opplevd rasisme eller diskriminering i bydelen.

Det er gratis å ta kontakt med ombudet. Det er viktig at du vet du ikke er alene om å oppleve rasisme og diskriminering. Ombudet har taushetsplikt og du kan være anonym.

Hva kan ombudet hjelpe med?

  • Råd og veiledning på rasisme og diskriminering.
  • Foreslå hvem du kan ta kontakt med hvis du vil ta saken videre.
  • Knytte deg sammen med relevant organisasjon hvis du vil.
  • Gi informasjon og kunnskap om rasisme og diskriminering.

Om ombudet

Rasisme- og diskrimineringsombudet behandler ikke enkeltsaker, men vil svare på alle spørsmål fra privatpersoner og veilede til riktige instanser.

Ombudet kan:

  • Være der for bydelens innbyggere som opplever rasisme og/eller diskriminering, for å gi råd, lytte, og veilede på hvordan man kan ta saken videre.
  • Bidra til at bydelens ansatte har den kompetansen som trengs for å møte kollegaer og brukere av bydelens tjenester med kunnskap, toleranse og respekt.
  • Være et offentlig kontaktpunkt for å jobbe systematisk mot rasisme og diskriminering.

Bydelen vil gjerne vite om rasisme og diskrimineringssaker. Ombudet vil samle informasjon og rapportere videre til bydelspolitikerne.