Grünerløkka Frivilligsentral

Grünerløkka Frivilligsentral drives sammen med Seniorsenteret og Frisklivssentralen, og holder til i Grünerløkka Flerbrukshus i Helgesensgate 62. Vi er en inkluderende frivilligsentral som ønsker å gi alle som vil være frivillige en mulighet til å hjelpe til i lokalmiljøet.

Vi har et stort utvalg av frivillige aktiviteter som passer for alle. Vi samarbeider med de andre frivillige organisasjonene i bydelen og hjelper dem med å finne frivillige til deres prosjekter.

Hos oss kan frivillige låne og leie lokaler i bydelen, og vi kan gi informasjon om hvordan frivillige organisasjoner kan søke om penger.

Vi har frivillig frokost mandag-fredag klokken 09:00-10:00 i Grünerløkka Flerbrukshus, Helgesensgate 62. Velkommen til frokost for deg som ønsker å være frivillig eller tilby frivillige aktiviteter i bydelen.

Aktiviteter

 • Følgetjeneste: Vi søker frivillige til å følge naboen til legen når de trenger en hjelpende hånd i taxi og på vei frem og tilbake fra timen.
 • Spisevenner: Vi søker frivillige spisevenner for naboer som kan tenke seg et sosialt måltid.
 • Vakmesterhjelp: Vi søker frivillige å hjelpe naboer med lavterskel praktiske hjelp i hjemmet.
 • Håkkihoder: Vil du bidra til at flere barn får mulighet til å delta i idrett?
 • Film og musikkfestivaler som: Oslo Pix, MIRAGE, Loaded festival med mer.
 • Dyrkegruppa på Grünerløkka Deichmanske bibiliotek: Bli med og bidra i bibliotekshagen til Deichman Grünerløkka!
 • Frivillig til Lovisenberg Diakonale Sykehus: vi ønsker deg som kunne vært tilstede for pasienter i sårbare situasjon

Her finner du informasjon om muligheter for frivillige i bydel Grünerløkka

Her kan din organisasjon søke om å leie eller låne plass i kommunale lokaler

Pris og medlemskap

Det er ingen kostnader å være frivillig hos oss i Frivilligsentralen bydel Grünerløkka. Vi ønsker å veilede deg som ønsker å gjøre noe givende i bydel Grünerløkka. Takk for at du bidrar i ditt nærmiljø.

Avdelingsleder Grünerløkka Frivilligsentral
Cordelia Holst
Frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral
Doreen Natalia Lares
Telefon
Frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral
Christine Staum Floen
Telefon

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag