Til innhold
Aktivitetsskolen

Heltidsplass eller deltidsplass

Du kan søke om heltidsplass eller deltidsplass i Aktivitetsskolen. Du har plassen til du selv sier opp eller barnet blir for gammelt for å gå på AKS.

Slik endrer du fra heltid til deltid eller omvendt

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Fristen for når du må søke varierer fra skole til skole. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

Søk om å endre type plass

Antall timer

Lurer du på om du trenger heltids- eller deltidsplass?

Ta kontakt med skolen din for å finne ut hvor mange timer skolen har på 1. trinn og hva slags lokale regler AKS har ved din skole. Se om skolen har gratis deltakelse i AKS.

Heltidsplass– mer enn 12 timer i uken

Heltidsplass betyr at barnet kan være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Deltidsplass – inntil 12 timer i uken

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med deltidsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. Hvis du ønsker å kjøpe flere timer i forbindelse med ferier må du ta dette med skolen.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. 

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt. 

Oppsigelse og permisjon