Til innhold

Heldagsplass eller halvdagsplass

Antall timer på Aktivitetsskolen

Skolen kan sette deg på venteliste dersom du ønsker å endre til heldagsplass eller halvdagsplass, og alle plassene er opptatt.

Heldagsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Med gratis kjernetid får du redusert pris på heldagsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Halvdagsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med halvdagsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. 

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har halvdagsplass. Har du gratis kjernetid koster det ingenting for halvdagsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Les om åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen.

Hvordan endre fra heltid til deltid (eller omvendt)

  • Det finnes ikke et eget skjema for å endre fra heldagsplass til halvdagsplass (eller omvendt).
  • Ta kontakt med Aktivitetsskolen på din skole for å endre timeantall. Gå til skoleoversikt. 

Hvis du ikke allerede har plass på AKS, kan du søke om plass på AKS her. 

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt.