Aktivitetsskolen

Heltidsplass eller deltidsplass

Du kan søke om heltidsplass eller deltidsplass i Aktivitetsskolen. Du har plassen til du selv sier opp eller barnet blir for gammelt for å gå på AKS.

Slik endrer du fra heltid til deltid eller omvendt

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

Søk om å endre type plass

Hvor mange timer innebærer heltid og deltid?

Hvis du er usikker på om du trenger heltid eller deltid kan du ta kontakt direkte med skolen for informasjon om hvordan de organiserer timene på AKS. Finn åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen.

Heltidsplass– mer enn 12 timer i uken

Heltidsplass betyr at barnet kan være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken.

Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.

Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. Se hva du må betale for en heltidsplass i AKS.

Deltidsplass – inntil 12 timer i uken

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken.

Når det er ferie kan de med deltidsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. Hvis du ønsker å kjøpe flere timer i forbindelse med ferier må du ta dette med skolen.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Flere skoler og trinn har også gratis deltidsplass. Se hva du må betale for en deltidsplass i AKS.

Deltidsplass og gratis deltidsplass er ikke det samme. Les mer om tilbudet om gratis deltidsplass.

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt. 

Oppsigelse og permisjon