Til innhold

Heltidsplass eller deltidsplass

Du kan søke om heltidsplass eller deltidsplass i Aktivitetsskolen. Du har plassen til du selv sier opp eller barnet blir for gammelt for å gå på AKS.

Slik endrer du fra heltid til deltid eller omvendt

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Fristen for når du må søke varierer fra skole til skole. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

Søk om å endre type plass

Antall timer

Lurer du på om du trenger heltids- eller deltidsplass?

Ta kontakt med skolen din for å finne ut hvor mange timer skolen har på 1. trinn og hva slags lokale regler AKS har ved din skole. Se om skolen har gratis deltakelse i AKS.

Heltidsplass– mer enn 12 timer i uken

Heltidsplass betyr at barnet kan være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Med gratis deltakelse etter skoletid får du redusert pris på heltidsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Deltidsplass – inntil 12 timer i uken

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med deltidsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. Hvis du ønsker å kjøpe flere timer i forbindelse med ferier må du ta dette med skolen.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Har du gratis deltakelse etter skoletid koster det ingenting for deltidsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Les om åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen.

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt.