Til innhold

Heldagsplass eller halvdagsplass

Flere skoler har tilbud om både heldagsplass og halvdagsplass ved AKS.

Endre fra heltid til deltid eller omvendt

Søk om å endre type plass hvis du ønsker det.

Søk om å endre plass

Antall timer

Heldagsplass – mer enn 12 timer i uken

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Med gratis kjernetid får du redusert pris på heldagsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Halvdagsplass – inntil 12 timer i uken

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med halvdagsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. 

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har halvdagsplass. Har du gratis kjernetid koster det ingenting for halvdagsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.

Les om åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen.

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt.