Heltidsplass eller deltidsplass

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass i Aktivitetsskolen. Eleven har plassen til dere selv sier opp eller eleven blir for gammel for å gå på AKS.

Endre mellom heltid og deltid

Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid to ganger i året. Det gjelder fra 1. januar, med siste oppsigelsesfrist 30. november, eller fra 1. august, med siste oppsigelsesfrist 30. juni. Søk om å endre type plass

Er du usikker på om du vil ha heltid eller deltid? Ta kontakt med skolen for å høre hvordan de organiserer timene på AKS. Finn åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen ved din skole.

Dette er en heltidsplass

  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen 12, 5 timer eller mer per uke
  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier når AKS er åpen

Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. Se hva du må betale for en heltidsplass i AKS.

Dette er en deltidsplass

Deltidsplass (ikke gratis deltidsplass)

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved vanlig deltidsplass kan 

  • barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken, og timene kan benyttes før og etter skoletid. Skolen avgjør organiseringen.
  • du søke om å kjøpe utvidet tid (f.eks i forbindelse med ferier, ta dette direkte med skolen)
  • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Se hva du må betale for deltidsplass.

Gratis deltidsplass

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved gratis deltidsplass kan

  • barnet være på AKS 12 timer per uke
  • barnet være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • barnet være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
  • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • du ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Les om hva du må betale for heltidsplass ved AKS dersom du har gratis deltidsplass.

Endre startdato

Kontakt skolen dersom du ønsker å endre startdato. Gå til skoleoversikt. 

Oppsigelse og permisjon