Inkasso

Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til Innkrevingsetaten, avdeling kommunal inkasso, for innkreving.

Selvbetjeningsportalen er ikke tilgjengelig

Det er ikke mulig å logge inn i selvbetjeningsportalen. Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Har du fått brev oss?

Logg inn i vår selvbetjeningsportal for å:

 • se saldo for alle dine inkassokrav
 • finne konto- og KID-nummer
 • be om utsettelse eller nedbetalingsavtale (avdrag)
 • klage på inkassokrav (registrere innsigelse)
 • se kopi av brev vi har sendt

Selvbetjeningsportal (logg inn)

Hvis du ikke har et inkassokrav, kommer du ikke inn i portalen.

Faktura og betalingsstatus

Du kan logge inn i fakturaoversikten til Oslo kommune for å se fakturaene du har mottatt og om de er betalt. Husk at det kan ta noen dager fra du betaler, til betalingen er registrert og vises i fakturaoversikten.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler kravet, kan vi starte tvangsinnkreving. Ved tvangsinnkreving, må du betale ekstra omkostninger og du kan få en betalingsanmerkning.

Tvangsinnkreving kan være:

 • trekk i lønn/trygd
 • pant i konto
 • pant i bil
 • pant i bolig

Er du uenig i kravet?

Dersom du mener at kravet er feil, må du sende en skriftlig klage. Du kan sende klagen i vår selvbetjeningsportal, under faktura og registrer innsigelse.

Hvis du ikke kan bruke selvbetjeningsportalen, sender du skriftlig klage via post til: Innkrevingsetaten, Kommunal inkasso, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

Hva gjelder inkassokravet ditt?

Vi krever inn ubetalte krav for Oslo kommunes bydeler, etater, kommunale foretak og byrådsavdelinger. Informasjon om type krav (pris og betaling) og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål:

 • aktivitetsskolen – oppholdsbetaling på AKS
 • barnehager – foreldrebetaling i kommunale barnehager
 • bibliotek – erstatning for ikke tilbakelevert materiale til Deichmann
 • hjemmetjenester – trygghetsalarm og egenandel for praktisk bistand. Hjemmesykepleie er gratis.
 • husleie – leie for kommunale boliger
 • legevakt – egenandel for behandling på legevakten
 • sykehjem – korttidsplass eller langtidsplass på sykehjem
 • parkeringsbot – parkeringsgebyr, kontrollsanksjon vilkårsparkering, tilleggsgebyr piggdekk og flyttegebyr
 • tannlegevakt – betaling for akutt hjelp på den offentlige tannlegevakten
 • tvangsmulkter gitt av kommunen
 • andre fakturakrav fra kommunen

Skal du betale inkassokrav fra utlandet?

Da trenger du:
Swift/bic: DNBANOKK
IBAN: NO3913150101837

Kontakt

Kontakt Innkrevingsetaten