Hvorfor har vi sentrale råd og utvalg?

Rådene og utvalgene har rett til å uttale seg i saker som angår dem.

Oslo kommunes sentrale råd og utvalg for medvirkning

Oslo kommunes sentrale råd og utvalg for medvirkning er rådgivende overfor byrådet og bystyret. Rådene og utvalgene har rett til å uttale seg i aktuelle saker og kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådenes og utvalgenes møter er åpne for publikum.

Oslo kommunes organisasjonskart viser rådenes og utvalgenes plassering i kommunen

Oslo har lang tradisjon og praksis med egne medvirkningsråd, siden tidlig på 80-tallet. Rådene og utvalgene for medvirkning oppnevnes av bystyret. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

Her finner du informasjon om de enkelte rådene og utvalgene, som kontaktinformasjon, medlemmer, møtekalender, referater og høringsnotater: