Til innhold

Delprogram oppvekst og utdanning

Introduksjon

Oppvekst og utdanning er ett av tre innsatsområder for Groruddalssatsingen 2017-2026. Flere i Groruddalen skal sikres god oppvekst og fullføre og bestå videregående opplæring. 

Utvikling og nytenking

 • Handlingsprogram 2017 angir hovedutfordringer og prioriterte innsatser kommende år.
 • Kommunale virksomheter med tjenester i Groruddalen kan søke om prosjektmidler.
 • Nærmere krav til søknader, prosjektorganisering og søknadsfrister finnes i prosjektveilederen for "Delprogram oppvekst og utdanning"

Hva er målet?

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2017 er grunnlag og startpunkt for innsatser i "Delprogram oppvekst og utdanning". Handlingsprogrammet angir prioriterte satsingsområder og bevilgningsbehovet som følger av dette.

Prioriterte innsatsområder

 1. Innsatser før skolestart
 2. Utsatte barn i risikosone 
 3. Reduksjon av helseforskjeller 
 4. Grunnleggende ferdigheter 
 5. Utsatt ungdom

Hvorfor har vi dette målet?

Tiltakene i "Delprogram oppvekst og utdanning" skal i løpet av 10 år utgjøre en forskjell for barn og ungdommer som lever i sårbare og utsatte familier.

Levekår eller manglende norskkunnskaper skal ikke være et hinder for at ungdom i Groruddalen fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Hva skjer når?

Det kan søkes midler til dokumentasjon, analyse og indikatorutvikling, og utprøving av tiltak. Tiltakene må understøtte delprogrammets strategier og delmål for 2017.

 • Programstyret utlyser midler med søknadsfrist
  • 1. juni 2017
  • 30. september 2017 
  • 30. november 2017

Programveileder og søknadsskjemaer

Nærmere opplysninger om krav til søknad og søknadsprosess ligger i programveilederen. Søker av prosjektmidler må være kommunal instans med tjenestesteder i Groruddalen. 

Om du har en prosjektidé – ta kontakt med ledelsen i din virksomhet.

Hvor mye penger er satt av?

Delprogram for oppvekst og utdanning har fått innvilget 8 millioner kroner til prosjektutvikling og støtte til mindre prosjekter.  

Hvem er ansvarlig for delprogrammet?

Programstyret for Delprogram oppvekst og utdanning består av representanter for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Utdanningsetaten, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, og ledes av Utdanningsetaten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for byutvikling deltar som observatører.

Kontaktpunkter

Programstyreleder

Kristin Morken

Mobilnummer
928 04 944

E-post

Se også

Groruddalssatsingen 2017–2026

Delprogram sysselsetting