Til innhold

Enhet for mangfold og integrering

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kontakt

Telefon

23 42 27 30

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Enhet for manfold og integrering, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Åpningstider

Uke 8

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 9

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 10

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering (EMI) er kommunens operative enhet for særlige innsatser på inkluderingsfeltet.

EMI skal gi informasjon om Oslo og norske samfunnsforhold til nye innvandrere, gi råd og veiledning til kommunale virksomheter i mangfolds- og inkluderingsarbeidet og drive holdningsarbeid knyttet til OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.

EMI forvalter også statlige og kommunale tilskuddsmidler til integrerings- og mangfoldstiltak.

I 2018 skal EMI iverksette særlige innsatser innenfor tre områder på inkluderingsfeltet:

Nyankomne innvandrere

 • Informasjon om møteplasser og tilskuddordninger

Inkludering og deltakelse

 • Kursing av innvandrerorganisasjoner om foreningsdrift og demokrati
 • Tiltak som styrker minoritetsungdoms og minoritetskvinners stilling
 • Tilskudd til innvandrerorganisasjoner som vertskap for innvandrere
 • Veiledning til bydeler om brukerinvolvering og bruk av guide for likeverdige tjenester

Holdnings- og antidiskrimineringstiltak

 • OXLO-uka og OXLO-konferansen
 • Samarbeid med Skeiv Verden om å informere om kjønnsmangfold og seksualitet i innvandrermiljøer
 • Mobilisering av innvandrerorganisasjoner mot intoleranse og ekstremisme

EMI er en byomfattende enhet, underlagt Byrådsavdeling for næring og eierskap. Enheten er administrativt underlagt Bydel Grünerløkka. 

Les mer om føringene i EMIs arbeid i

Bakgrunn for byens mangfolds- og integreringsarbeid

Kontaktpersoner

Enhetsleder

Rowena B. Teodocio

Mobilnummer: 971 41 503

Telefon: 23 42 27 30

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 870 534 612
Ressursnummer: 5590 5397 

Les mer om faktura til Oslo kommune her.