Informasjonsbrev og invitasjoner

Enhet for mangfold og integrering har to e-postlister som du kan melde deg på for å motta informasjon om og invitasjoner til arrangementer som omhandler mangfold, inkludering, integrering og antidiskriminering i Oslo.

Du må melde deg på hver av listene for å motta e-post. Vi ber kun om navn og e-postadresse.

  1. OXLO informasjonsbrev
  2. Invitasjoner til arrangementer

Personvernerklæring for informasjonsbrev og invitasjoner (PDF 0,4MB)