Til innhold
Sykehjem og dagsenter

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Søk sykehjemsplass

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Finn søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere kan søke om å få bo sammen på institusjon. Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold.

Les mer om ulike typer opphold på sykehjem

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Se priser for korttids- og langtidsplasser.

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel

Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Fritt sykehjemsvalg

Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo kommune.

Sykehjemsplass i andre kommuner

Du kan søke sykehjemsplass i andre kommuner enn Oslo. Søknad om slik plass må sendes den aktuelle kommunen.