TT-kort

Ruter tok over ansvaret for TT i Oslo fra 1. januar 2021

Endringen har ingen praktiske konsekvenser for deg som bruker TT-reiser, utover at du fra 1. januar skal sende klager til tt@ruter.no.

TT-transporten åpen for samkjøring fra 7. juni

Fra og med mandag 7. juni åpner TT-transporten så smått igjen for samkjøring. I første omgang vil dette omfatte TT-brukere som skal til og fra dagsentre. Kjørekontoret vil være åpen for tilpasninger det det ansees nødvendig. Ta kontakt med bydelen din, for nærmere informasjon.