Til innhold

TT-kort

Riktig månedlig egenandelstak er 575 kroner. I årsbrevet som er sendt ut til alle TT-brukerne i Oslo står det at egenandelstaket er 8:8 kroner. Vi beklager trykkfeilen.