Klag eller gi tilbakemelding på TT-tjenesten

Du kan gi tilbakemeldinger på transporten eller kjørekontoret på e-post eller brev.


Om du vil sende inn en tilbakemelding, må du ha med følgende:

  • Brukernummer (nummeret finner du på forsiden av TT-kortet, eksempel AB1234)
  • Hentetidspunkt og dato     
  • Hva du vil klage på

E-post

Du kan bruke e-post. Bruk brukernummer, og ikke personopplysninger, når du sender inn klage. Personopplysninger skal ikke sendes inn per e-post.

tt@ruter.no

Post

Ønsker du å sende tilbakemeldingen som brevpost, bruk adresse:

Ruter As
Postboks 1030 Sentrum
0104 Oslo