Hvis bilen ikke møter opp

Faste reiser og fritidsreiser med spesialbil

  • Gjelder alle reiser med spesiealbil.
  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket skal du bli varslet på telefon. Om du ikke har blitt varslet etter ti minutter kan du ringe ruter på telefon 04521.

Faste reiser med drosje

  • Gjelder faste reiser med drosje.
  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket skal du bli varslet på telefon. Om du ikke har blitt varslet etter ti minutter kan du ringe ruter på telefon 04521.

Faste reiser med fast sjåførgruppe i drosje

  • Hvis bilen er mer enn ti minutter forsinket og du ikke har blitt varslet, kontakt Oslo Taxi på telefon 023 23.

Drosje

  • Gjelder fritidsreiser med drosje
  • Hvis bilen er forsinket, ta kontakt med drosjeselskapet du har bestilt drosje fra.