Mistet kort og tilleggsreiser

Mistet kort

Hvis du har mistet kortet ditt, kan du kontakte bydelen din for å få tilsendt et nytt.

Du kan også reise uten kortet, ved bruk av mobiltelefon. Les om «Slik reiser du» i brosjyren om TT (PDF).

Dersom du flytter til en ny bydel, behøver du ikke nytt kort, men du må melde fra til din nye bydel om at du benytter TT-tjenester.

Søk tilleggsreiser

Du kan søke bydelen din om tilleggsreiser hvis du på grunn av et særskilt tilfelle har behov for flere reiser. Det er ikke tilstrekkelig at reisekvoten er brukt opp for å få innvilget tilleggsreiser. Særlige helseutfordringer er årsaken til at du fikk innvilget TT i utgangspunktet, og gir heller ikke grunnlag for innvilgelse av tilleggsreiser.

Les mer i forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, §8.