Til innhold
Parkering

Endringer i priser for parkering fra 1. mars

Fra 1. mars 2020 må du betale parkeringsavgift for elbil på kommunale plasser, og prisen for beboerparkering og avgiftsbelagte plasser settes opp med 20 prosent.

Endringer for privatpersoner

Elbiler

  • Beboerparkering vil koste 600 kroner for elbiler.
  • På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser må du betale 20 prosent av dagens pris for fossile biler. For eksempel vil det koste mellom 3 og 13 kroner for én time avhengig av hvor i Oslo du skal parkere.

Fossile biler

  • Prisen for beboerparkering for privatpersoner blir satt opp fra 3000 kroner til 3600 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.

Motorsykkel

  • Beboerparkering for fossil motorsykkel vil koste 1800 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.
  • Beboerparkering for el-motorsykkel vil koste 300 kroner. På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser må du betale 20 prosent av dagens pris for fossil motorsykkel.

Endringer for næringsdrivende

Elbiler

  • Beboerparkering for næringsdrivende med el-personbil vil koste 20 prosent av dagens pris for fossile biler. For én bil blir dette 1200 kroner.
  • El-varebiler vil fortsatt kunne parkere gratis på alle kommunale plasser.

Fossile biler

  • Prisen for beboerparkering for næringsdrivende blir satt opp med 20 prosent av dagens pris. For én bil blir dette 7200 kroner. Hvis du allerede har beboerparkering, skal du ikke betale noe mer før neste gang du fornyer.

Priser for parkering fram til 1. mars