Til innhold
Beboerparkering

Beboerparkering for privatpersoner

Kjøretøy i ordningen

 • Bil
 • Motorsykkel
 • Scooter
 • Moped

Krav til søker

Du må være folkeregistrert på en adresse i Oslo som har beboerparkering.

 • Du må ikke være folkeregistrert i Oslo hvis du kan dokumentere at du er student eller pendler

Du må være eier eller medeier av kjøretøyet du ønsker å søke om beboerparkering for.

 • Unntak for privatpersoner som leier bil av autorisert bilutleiefirma
 • Unntak for privatpersoner som bruker firmabil privat

Det tildeles kun én beboerparkeringstillatelse per person. Et kjøretøy kan tildeles inntil to beboerparkeringstillatelser. Dette betyr at eier og medeier kan kjøpe hver sin beboerparkeringstillatelse i to ulike soner. 

Forskrift om beboerparkering i Oslo

El-bil, hydrogenbil eller HC-kort

Hvis du har el-bil, hydrogenbil eller HC-kort trenger du ikke søke om beboerparkering. Du kan parkere gratis, og det er ingen tidsbegrensning på plassene skiltet med beboerparkering. Les om parkering og lading av elbil.

Sjekk om gaten har beboerparkering


Hva koster det?

Beboerparkering for bil koster 3000 kroner for ett år. Beboerparkering for MC og moped koster 1500 kroner for ett år. Du kan velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig delbetaling.

Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler. Er du student er avtalen gyldig for ett semester av gangen, og du må søke om ny tillatelse hvert semester. Du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Har du valgt å betale hele beløpet med én gang får du refundert gjenværende beløp over 200 kroner. Har du valgt delbetaling gir vi ikke refusjon, men tillatelsen er gyldig ut perioden du har betalt for.

Når søknaden din er godkjent går du direkte til en betalingsløsning. 

Tillatelsen er elektronisk, så du skal ikke ha synlig bevis i kjøretøyet ditt når du parkerer.

Slik søker du om beboerparkering

Du kan søke om beboerparkering hele året. Det er ingen begrensning i antall beboerparkeringstillatelser som blir innvilget i et område.

Du må ha registreringsnummeret på bilen din klart når du skal søke. 

 • Hvis du er medeier av kjøretøyet må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har firmabil må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har personlig bilskilt er det bilens registreringsnummer du må bruke når du søker 

Hvis du benytter et kjøretøy eid av forelder, ektefelle eller venn, får du ikke beboerparkeringstillatelse. Du må være medeier i vognkortet.

Les om omregistrering hos Statens vegvesen

Tilleggsdokumentasjon som pendler

 • bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Oslo, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Oslo. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker.
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen

Tilleggsdokumentasjon som student

 • kopi av ditt gyldige studentbevis
 • kopi av kvittering på betalt semesteravgift
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen

Søk om beboerparkering (logg på)

Hva skjer etter at du har søkt?

Eier du bilen du søker om beboerparkering for, og er folkeregistrert på en adresse i et område med beboerparkering, får du automatisk godkjenning og blir sendt videre til betaling.

Andre søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar innen 14 dager. Svaret på søknaden finner du på Min Side.

Tillatelsen er elektronisk, så du skal ikke ha synlig bevis i kjøretøyet ditt når du parkerer.

Når du har betalt kan du parkere på alle plasser merket med beboerparkering i bydelen din, og stå der uten tidsbegrensning.  Tillatelsen gir ikke rett til reservert plass og du kan kun få én tillatelse per person. Du må fremdeles flytte bilen din om vi for eksempel skal kjøre bort snø eller grave i gaten.

Klage på avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden og ønsker å klage, sender du klage med begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Forny eller endre din beboerparkering

Har du beboerparkering og vil endre, si opp eller fornye den?

Gjesteparkering

Andre kan parkere i beboersonen uten beboerparkeringstillatelse mot å betale vanlig avgift. Les mer om gjesteparkering.

Kontakt Bymiljøetaten

Kontakt Bymiljøetaten