Bydel Ullern

Velkommen til Bydel Ullern!

Bydel Ullern ligger sørvest i Oslo med nærhet til fjorden og store grøntområder. Bydelen grenser til Lysakerelven og Bærum i vest, Bydel Frogner i sør og Bydel Vestre Aker i nord.

Bydelen er i underkant av 35 000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. De fleste arbeidsplassene er på Skøyen og Lilleaker. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.