Bidra for flyktninger i Bydel Ullern

Vi bosetter rundt 100 flyktninger i Bydel Ullern hvert år. Du som allerede er innbygger i bydelen, kan gjøre mye for å ta i mot en ny nabo. Få tips her:

Bilde av mennesker med strikketøy
Foto: Ullern frivillighetssentral. Bilde: Oslo kommune

Du kan hjelpe til med å få flyktningene til å føle seg velkomne og hjemme. Flyktningene skal ha bolig, lære seg norsk, få tilbud om skole og barnehage, jobbe og delta i lek og aktiviteter.

Vil du være med og gjøre en forskjell for flyktninger i Bydel Ullern?

Bydel Ullern samarbeider med Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon om flyktninger som skal bosettes i bydelen. En viktig forutsetning for å bli inkludert og integrert i lokalsamfunnet spesielt og samfunnet generelt, er å lære norsk språk og få kjennskap til norsk kultur. Ullern Frivilligsentral jobber for at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg – det gjelder alle også de som akkurat er kommet til bydelen vår.

Her kan du lese mer om Ullern Frivilligsentral.

Vi tilbyr:

  • Ullern-venn: Tirsdager fra kl. 17:00 til 19:00.

  • Torsdagstur og torsdagslunsj: Torsdager fra kl. 11:00 – 13:30

  • Språkkafé: Torsdager fra kl. 17:00 til 19:00.

  • Kunstuttrykksgrupper: Onsdager fra kl 16.30-19:00

Frivillige til våre ulike aktiviteter

Vi trenger frivillige til alle våre aktiviteter. Som frivillig er du med på å bidra til en bedre hverdag for de som trenger det. Fellesskap er viktig for trivsel og livskvalitet.

Ullern-Venn

Her møtes mennesker i alle aldre og fra forskjellige kulturer til uformelle møter, hygge og gode samtaler hver tirsdag. Ullern-venn er i praksis kontakt mellom enkeltpersoner og/eller familier som inviterer flyktningene inn i lokalmiljøet.

Torsdagstur og torsdagslunsj

Turer i nærområdet med felles lunsj etter turen. Vanligvis går rundt 15-25 personer på tur sammen. For flyktninger er dette en fin måte å bli kjent med nærmiljøet på.

Språkkafé

Språkkafeen åpner vi etter avtale og når det er behov for språkopplæring i norsk. Deltakerne deles inn i grupper og det tas opp ulike og aktuelle temaer etter behov.

Kunstuttrykk

Lukkede grupper på 10-15 personer for flyktninger og frivillige som møtes seks ganger ukentlig. Flyktningene rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Se mer her

Bevegelse og maling er tematisk og gruppen ledes av kunst- og uttrykksterapeuter. Hver gruppe avsluttes med felles utstilling. Målet er å omdanne utfordringer/traumer til ressurser, slik at hverdagen blir bedre.

Ønsker du å bli frivillig ved Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon?

Da kan du registrere deg her.

NB: Etter å ha fylt ut navn, adresse osv. og trykket på «neste», velger du «Ullern Frivilligsentral på prioritet 1. nederst i rullgardin-menyen. Da blir du registrert direkte som frivillig hos oss.

Du kan også kontakte oss direkte:
E-post: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no
Telefon: 22 52 30 05, mandag – torsdag kl. 10:00-15:00
(Legg gjerne igjen beskjed på svarer, så ringer vi deg tilbake)

Besøksadresse: Hoffsveien 25, 0275 Oslo
Postadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo

Tilby praksisplass

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet trenger å praktisere språket. Den beste måten å gjøre det på er i kombinasjon med å jobbe. Bydelen har opprettet flere praksisplasser i kommunale barnehager. Vi trenger imidlertid også kontakter innen IT, bygg/ingeniør, økonomi og regnskap hvor flyktninger med høyere utdanning kan hospitere for å få erfaring fra norsk arbeidsliv samtidig som de lærer seg norsk. Det koster ingenting for arbeidsgiver å opprette praksisplasser/kortere hospiteringsavtaler.
Vi ønsker også kontakt med steder hvor det er muligheter for betalt arbeid; da for personer som har gått en stund på norskopplæring og/eller snakker engelsk.
Bydelen bidrar med en kontaktperson, og det kan være muligheter for økonomiske støtteordninger.

Les NAV sin veiviser for arbeidsgivere om inkludering.

Kontakperson i NAV

Ellen Torjussen
E-post: ellen.torjussen@nav.no

Leie ut bolig

Her kan du lese mer om å leie ut bolig til flyktninger.

Se også

Flyktninger og inkludering

Frivillighetsmelding for Bydel Ullern 2014-2018

Bydel Ullern