Leie ut bolig til flyktninger

Det er stort behov for flere utleieboliger til flyktninger. For å klare å bosette alle som har behov, trenger bydelene i Oslo kommune din hjelp.

Leie ut bolig til flyktninger

Har du en ledig bolig som du ønsker å leie ut, kan du registrere deg her:

Fyll ut skjema for å registrere din utleiebolig (logg inn)

 • Skjemaet over brukes til å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å bosette flyktninger privat. Du forplikter deg ikke, selv om du registrerer deg.
 • Vi ber deg oppgi boligens plassering, størrelse, antall rom, tilgang til bad og kjøkken, pris og når den kan leies ut. Vi har mest behov for langvarige leieforhold.
 • Vi ber også om navn, adresse, telefonnummer og e-post til deg, slik at vi kan kontakte deg.

Nyttig informasjon ved utleie til flyktninger

Økonomisk støtte

 • Leieavtalen er mellom utleier og den som skal bo i leiligheten, men kommunen stiller depositumsgaranti.
 • Asylsøkere kan søke UDI og kommunen om å bo i en privat bolig, mens de venter på svar på asylsøknaden.
 • Flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi er i utgangspunktet ansvarlig for å betale husleie selv. Mange flyktninger er i en situasjon hvor de ikke har mulighet til å betale husleie og dekke andre utgifter. Da kan de søke sosialhjelp. Når flyktningene starter i introduksjonsprogram får de økonomisk støtte gjennom deltakelse, og kan betale husleien selv. Det finnes også bostøtteordninger de kan søke på.

Om boligen

 • Boligen må oppfylle kravene i brannforskriften.
 • Kommunen kartlegger alle boliger og vurderer om de er egnet til kort- eller langtidsleie. Dette gjelder også delte boliger.
 • Du får beskjed når bydelen har vurdert hvilke boliger som passer best til behovet flyktningene har.
 • Hvis utleier og flyktninger ønsker det, kan utleier være en ressursperson som hjelper flyktninger med å finne seg til rette i Oslo.
 • Dersom du har en bolig du ønsker å leie ut som ligger utenfor Oslo, tar du kontakt med kommunen boligen ligger i.

Kontakt oss ved andre spørsmål

Ønsker du å hjelpe på andre måter, kan du lese her.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på e-post: flyktningerioslo@oslo.kommune.no.

Det er mange som ønsker å tilby en bolig eller har andre henvendelser og spørsmål. Vi jobber så godt vi kan med å svare på alt, men det kan ta litt tid før du får svar.