Bidra med aktiviteter til flyktninger

Mange privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere gir viktige bidrag og støtte til flyktninger som kommer til byen vår.

Bidra som frivillig i bydelen

Alle bydeler i Oslo skal bosette flyktninger. Vi kan bidra til at de blir tatt imot på en god måte. Ønsker du å gjøre en innsats? Ta gjerne kontakt med din bydel.

Du kan:

  • bidra på språkkafe og turgrupper
  • starte nye tilbud – innen for eksempel mat, dans, musikk, kor
  • være støtte til familier med små barn

Alna

Jawahir Ali, e-post: jawahir.ali@nav.no, telefon: 40 46 11 84

Bjerke

Ta kontakt på e-post: frivillig@bbj.oslo.kommune.no. Man kan også finne informasjon om frivillighet her: https://ungibjerke.no/frivillighet.

Frogner

Vi vil gjerne komme i kontakt med lag og foreninger og alle som driver med kulturtilbud og idrett. Send oss en epost: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no for å melde din interesse. Du kan også kontakte frivilligsentralen direkte her: https://tidemandstuen.frivilligsentral.no/.

Gamle Oslo

Dijana Seculic, Tøyen frivillighetssentral. E-post: dijana.sekulic@bgo.oslo.kommue.no.

Nora Benedicte Pran Helset, Grønland frivillighetssentral. E-post: nora.helset@bgo.oslo.kommune.no.

Grorud

Flyktningkoordinator Komal Nasir, e-post: komal.nasir@nav.no

Grünerløkka

Cordelia Holst, avdelingsleder Grünerløkka Frivilligsentral

Christine Staum Floen, frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral
E-post: christine.staum.floen@bga.oslo.kommune.no
Tlf: + 47 45 65 61 92

Doreen Natalia Lares, frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral:
E-post: doreen.lares@bga.oslo.kommune.no
Tlf: + 47 45 65 61 93

Grünerløkka Flerbrukshus (grunerlokkaflerbrukshus.no)

Nordre Aker

Flyktningkoordinator, e-post: flyktninghjelp@bna.oslo.kommune.no
Sogn frivilligsentral, e-post: sognfriv@kringsjaanett.no, tlf: 45 70 01 18

Nordstrand

Camilla Suominen Dypbukt. E-post: camilla.dypbukt@bns.oslo.kommune.no.

Sagene

Frivillighetskoordinator, e-post: flyktningehjelp@bsa.oslo.kommune.no.

St. Hanshaugen

Frivilligsentralen, tlf.:22 69 86 10, e-post: stf@bymisjon.no, nettside St. Hanshaugen frivilligsentral.

Stovner

Nora Sperre Vangsnes, tlf.: 940 29 643, e-post: frivillighet@bsr.oslo.kommune.no.

Søndre Nordstrand

Brynjar Uddu, e-post: brynjar.uddu@bsn.oslo.kommune.no.

Ullern

Bli frivillig ved Ullern frivilligsentral/Kirkens bymisjon ved å registrere deg her.

NB: Etter å ha fylt ut navn, adresse osv. og trykket på «neste», velger du «Ullern Frivilligsentral på prioritet 1. nederst i rullgardin-menyen. Da blir du registrert direkte som frivillig.

Bidra for flyktninger i Bydel Ullern

Vestre Aker

Ta kontakt på e-post: postmottak@bva.oslo.kommune.no. Vi har også opprettet et telefonnummer hvor innbyggere kan kontakte oss, tlf.: 489 96 246.

Østensjø

Jeg ønsker å melde meg som frivillig (skjema)

Krafttak for flyktninger i Bydel Østensjø

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner, som for eksempel Oslo Røde Kors, Caritas og Kirkens Bymisjon, har aktiviteter og initiativ for flyktninger som ankommer Oslo.

Oslo Røde kors har mange aktiviteter for flyktninger, som norsktrening og flyktningguide, men også ulike møteplasser og aktiviteter for barn og unge.

Kontakt Oslo Røde kors :

Søk om å få en flyktningguide:

Caritas - Caritas Ressurssenter for innvandrere gir informasjon og veiledning til innvandrere i Oslo. Caritas har frivillige som snakker ukrainsk, russisk, norsk og engelsk.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) tilbyr rettshjelp og støtte til mennesker på flukt.

Likestilling, inkludering, nettverk (LIN) tilbyr norsktrening, gratis rettshjelp, støttesamtale på ulike språk.

Du kan også finne mer informasjon på frivillig.no.

Har du andre henvendelser?

Har du andre typer henvendelser eller kan du bidra med jobb, språktjenester, pc-er, formingssaker eller lignende, kan du kontakte oss på e-post: flyktningerioslo@oslo.kommune.no.

Det er mange som kontakter oss. Vi jobber så godt vi kan med å svare på alt, men det kan ta litt tid før du får svar.

Er du arbeidsgiver og ønsker å tilby jobb til flyktningene? Ta kontakt med NAV. Les hvordan du kan samarbeide med NAV (nav.no).

Bosetting av flyktninger

Språkpraksis for flyktninger

Ønsker du som arbeidsgiver å tilby språkpraksis og bidra til økt integrering?

Les om hva språkpraksis innebærer og hvordan man blir en språkpraksisplass.