"Krafttak for flyktninger" i Bydel Østensjø

Gjennom satsingsområdet "Krafttak for flyktninger" vil Bydel Østensjø mobilisere og rekruttere frivillige til å bidra på ulike områder i bosetting av flyktninger.

Frivillig innsats for flyktninger i ditt lokalmiljø

Du kan

 • Bidra på språkkafe
 • Starte nye tilbud - innen for eksempel mat, dans, musikk, kor
 • Være støtte til familier med små barn

Din innsats kan bety mye: Si hei, vær en venn, vær en god nabo, inviter hjem, vis at du bryr deg. Sammen lager vi en inkluderende og varm bydel.

Jeg ønsker å melde meg som frivillig i Bydel Østensjø (skjema).

Kontakt en frivilligsentral

Du kan også bidra via frivillige organisasjoner som Oslo Røde Kors, Caritas, Kirkens Bymisjon, Redd Barna eller Norsk Folkehjelp. Se frivillig.no for mer informasjon om hvilke organisasjoner som jobber med flyktninger.

Se også kommunens side for hvordan du kan bidra.

Leie ut bolig til flyktninger

Boligen må ha disse kvalitetene

 • Boligen må være lovlig til bruk som bolig
 • Boligen må oppfylle kravene i brannforskriften
 • Boligen må ikke være dyrere enn det som er gjengs husleie i det private markedet
 • Bydelen kan stille garanti for depositum ved inngåelse av leiekontrakt
 • Leietaker får opplæring i å ivareta boligen og får oppfølging etter innflytting ved behov
 • Utleier vil ha en kontaktperson i kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer

Har du ledig bolig eller rom som kommunen kan leie ut til flyktninger, kan du registrere deg her (logg inn via ID-porten). Skjemaet brukes til å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å bosette flyktninger privat. Du forplikter deg ikke, selv om du registrerer deg.

Tilby praksisplass til en flyktning

 • Praksisplassen er til for å gi personen språk- og arbeidstrening
 • Arbeidsgiver stiller en arbeidsplass til disposisjon, og sørger for opplæring
 • Ordningen koster ikke arbeidsgiver lønn, og arbeidsgiver trenger ikke love jobb i etterkant
 • Lengden på praksisen avtales i hvert enkelt tilfelle, fra noen uker til for eksempel ett år
 • Det blir laget en avtale mellom arbeidsgiver og den som er i praksis
 • De som har praksisplass følges opp av bydelen
 • Vurderer du å tilby en praksisplass, ta kontakt med Mohammed Said, på epost mohammed.said@nav.no eller telefon 41 37 69 76.

Fosterhjem eller hybelfamilie for en enslig mindreårig flyktning

En hybelfamilie er en familie som stiller en hybel til disposisjon til en ungdom og som samtidig bidrar med oppfølging og støtte av ungdommen.

Hybelfamilier må godkjennes av barneverntjenesten. Vi er også på utkikk etter deg som har en leilighet til utleie til ungdom.

Et fosterhjem er en familie barnet kan vokse opp i og som kan tilby omsorg og trygghet.

Ønsker du å bli fosterhjem? I forbindelse med krigen i Ukraina ønsker vi at du tar kontakt med Barne- og familieetaten:
E-post: fosterhjem@bfe.oslo.kommune.no
Telefon: 45 72 64 22

Alle som ønsker å bli fosterhjem må gjennomgå obligatorisk opplæring. Du kan lese mer om fosterhjem her.

Kontakt

Ønsker du å være hybelfamilie eller fosterhjem for mindreårige flyktninger, ta kontakt med Silje Heidel:
E-post: silje.heidel@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 95 88 42 08