Bli fosterhjem eller representant for mindreårige flyktninger

Det ankommer stadig unge flyktninger til Oslo som har behov for et fosterhjem eller en representant. Her kan du lese om hvordan du går fram for å å hjelpe.

Bli fosterhjem

Ønsker du å bli fosterhjem?

Ta kontakt med Barne- og familieetaten: fosterhjem@bfe.oslo.kommune.no, telefon 45 72 64 22.

Alle som ønsker å bli fosterhjem må gjennomgå obligatorisk opplæring.

Bli representant for enslige mindreårige asylsøkere

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune, oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Ønsker du å bli verge? Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt oss ved andre spørsmål

Ønsker du å hjelpe på andre måter, kan du lese her.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på e-post: flyktningerioslo@oslo.kommune.no.

Det er mange som ønsker å tilby en bolig eller har andre henvendelser og spørsmål. Vi jobber så godt vi kan med å svare på alt, men det kan ta litt tid før du får svar.