Offentlig ettersyn om forslag til detaljregulering av Stensberggata 11 til boligbebyggelse, forretning og kontor