Møte i St. Hanshaugen miljø og byutviklingskomite

Om møtet

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: elin.lovseth@bsh.oslo.kommune.no mobil 480 83 384

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Innkalling til Miljø- og byutviklingskomiteen 06 12 2017 (PDF 1056KB)

Protokoll

Protokoll St Hanshaugen miljø- og byutviklingskomiteen 06 12 2017 (PDF 103KB)

Saker til behandling

Helt sakskart (PDF 1056KB)

Tid og sted

Dato

Onsdag 18. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO