St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder

  • Areal- og reguleringsplaner
  • Miljørettet helsevern, herunder miljø-, plan og samferdselsområdet
  • Kommunedelplaner
  • Samferdselssaker
  • Forvaltning av nærmiljøanlegg

Saker og møter i miljø- og byutviklingskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Bjørlo, Ingebjørg Flyum (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Kristiansen, Ole M. Thorshaug (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Aresvik, Hedwig Thiery (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Boracco, Monica (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Gever, Ryan Elliot (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Rios, Diego Fernando Marin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Solem, Gunnar (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Skyum, Linn (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Møtesekretær
Elin Løvseth
Telefon