Møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. desember 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Erasmus, 1. etg

Sted

Stensberggata 25,, OSLO