St. Hanshaugen bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Det er direktevalgt til bydelsutvalget hver 4. år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Rosén, Vilde (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Boracco, Monica (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Syse, Jenny Helene (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Røiseland, Marianne Wætnes (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Telefon

Kristiansen, Ole M. Thorshaug (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Telefon

Bjørlo, Ingebjørg Flyum (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Mjåvatn, Thale (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite

Askeland, Adela Sanchez (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Sulejmani, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Alarcon, Andrea (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Aresvik, Hedwig Thiery (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite

Guerra, Idilia (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon
BU-konsulent
Kristin Kaus
Telefon